Links | Profile | Rewind | Home | Beatrice
شنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۳15:58 PM

❤من❤
اخم کردن تو رو😾
به خندیدن با کسی دیگه عوض نمیکنم...👣
❤من؛❤
روزای سخت با تو رو💞
با روزای خوب کنار کسی دیگه عوض نمیکنم...💋
❤من؛❤
حتی اگه نباشی هم💕 جاتو با کسی عوض نمیکنم....
❤من؛❤
تار مو که هیچ😍
حتی خاطراتتو با دنیا عوض نمیکنم....

 


.:دختـــر پاییــز:.


شنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۳15:45 PM
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﺑﻐﻠﺸﯽ💑

ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﻣﯿﺎﺩ💤 ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﺪﻩ👯

ﺑﺎ ﺻﺪ ﺟﻮﺭ ﺑﺎﺯﯼ👏 ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺧﺴﺘﺖ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ

ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ🔥 ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺧﺴﺘﺖ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ 🌙

ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﺘﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﺎﺯﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ 💪

ﺗﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﺮﺳﻮﻧﯿﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﯽ😘

ﻭﺍﯼ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﻩ😋

ﭘﺮﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ:ﻋﺸﻘﻢ💕 ،ﻋﺰﯾﺰﻡ💜 ،خانومم💛

ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼﺑﮕﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺁَﺷﺘﯽ ﮐﻦ✨

ﺗﻮﺍﻡ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺍﺕ ﮐﻠﮑﻪ ﺧﻨﺪﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ💘

ﺍﻭﻧﻢ ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ میشه 😆

ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﺻﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻩ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ 👔

ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻮﻧﺘﺖ👌

ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ حرف زدن عاشقونه🎶

ﺻﺪﺍﺵ ﺑﺮﺍﺕ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﻪ 💎 ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ🎤

ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ💟

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﮐﻤﻪ ﮐﻤﺶ ۲۰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ💋

ﻭﻟﯽ ﻣﮕﻪ ﺁﺩﻡ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ...😘😍

ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻐﻠﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ💏

ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺩﻭﺭ ﺳﯿﻨﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ💑

ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺴﺎش واست مثل لالایی میشه و ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﺒﺮﻩ👸

ﺻﺐ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ.ﻟﺒﺎﺳﺎﺷﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ👕 ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ🚗

ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻮﺳﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻩ👫

ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﭽﺴﺒﯽ ﺑﻬﺶ ﺍﻭﻧﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﭙﺮﯾﺪﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻐﻠﺖ

ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﻪ تا دوباره بخوابی😚


.:دختـــر پاییــز:.


دِی...
سه شنبه ۲ دی۱۳۹۳13:13 PM

من دی ماهی نیستما :دی


.:دختـــر پاییــز:.


:)
دوشنبه ۱ دی۱۳۹۳15:56 PM
به یک نظر تایید کن جهت تایید تمام نظر های وبلاگم نیازمندم

هر کی حاضره دستاش بالا...


.:دختـــر پاییــز:.


سه شنبه ۲۹ مهر۱۳۹۳0:29 AM
♥ پسر بآس ﻏﯿﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ... ^___^ بآس ﺯﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﯿـــــآﻟــــﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ ... یارووووآ ﻗﻠﺐ ﻧﺰآﺭﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻘﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ... ^_^ ♥تآزشم يهو بي هوا بغلت کنه♥ ♥بعدش تو ﺑﺎﺯﻭشو ﮔﺎﺯ ﺑﮕﯿﺮي ﺗﺎ ﮐﺒﻮﺩﺷﻪ :| ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﻪ ﺩﯾﮕﻪ...ﻧﺸآﻧﻪ ﯼ ﺣآﮐﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﺷﻦ:))) ♥پسر بآس قيافش مردونه بآشه ... آستيناشو تآ آرنجش تآ بزنه ... تآزشم بآ سيبيل قيآفش ... تره ^__^ ♥وقتی كسی بهت تيكه اندآخت،یه جای خلوت یارو رو گیر بیاره تیکه تیکش کنه.. ♥وقتي يهويی تو خيابون... با مانتو تنگ و سآپورت و آرآيش زيآد ببينتت.. بآ "اقتدآر" پرتت كنه تو مآشين..^_^ برسونتت دم خونتون.. گوشيتم ازت بگيره بگه هر نيم سآعت يكبآر زنگ ميزنم خونه... نبآشی تيكه تيكت ميكنم :| ♥بگه تو فیسبوکو لآینو کوفت و زهرمآر...عکس ازت نبینم... ♥وقتی باهاش قهری اس بده: هوووووووی دختر بآبآت...! قهری که قهری ولی حوآست بآشه دست ازپآ خطآ کنی دندونآتو میشکنم:| ♥وقتی پشت تلفن بهش ميگی حوصلم سررفته.. سريع بهت بگه حآضر شدي خبرم كن.. زيآدم آرايش نكن... :D ♥فقط فقطم وآسه خودت برخنده يه عآلمه.


.:دختـــر پاییــز:.


بروبکس عزیز..نتم قطه تا دو سه هفته ای وصل نمیکنم..شرمنه !
چهارشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۳18:48 PM


.:دختـــر پاییــز:.


جنس زن !
سه شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۳17:8 PM
من یک دخترم:با احساسات دخترانه ... سختم نکنید!

من یک دخترم:مهربانم ... سنگم نکنید!

من یک دخترم:ساده ام ... پیچیده ام نکنید!

من یک دخترم:عشق واندیشه درجانم است...مسخره ام نکنید!

 

 בآريمـ جآيے "زنـבگـــے" ميڪنيم ڪـِ :

هَرزگے "مـُـــــב" اســت

بے ـآبرويـــے ڪلـــــآس اســـت

مَســـــــتےُ בوב تَفـــريــح اســـت

בُوستــے بــا "پســر" روشــטּ فکــرے اســت 

گــُـرگ بــوבטּ رَمـــز مُوفقيتــ اســـت

 

    

 


.:دختـــر پاییــز:.


برای خُـــدا تیپ زده ام .. :)
سه شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۳16:59 PM
خــدایمـ ؛ ما برآی تــو تیپ زده ایمـ ، مگـــر غیر از اینســت؟ بگــذار

 

نپسنــدنمـان ، مـــارا چــه به نگـــاهِ غیــر؟ همین که بنده یِ خــوشتیــپِ

 

تــوئیــمـ مــا را بس اســت...

 

 

 

گفتــم : خواهرم حجابت ؟؟

گفت : دلم پاک اسـت .

گفتمش : مـگر میـشود پاکی هــزاران نگاه را بدزدی و
 
دلت پاک باشد
 
زنانی که حجاب میفروشند.
 
و مردانی غیرت میفروشند.
 
میان شنبه بازار دلشان
 
خدا را زیر قیمت میفروشند...

منبع : http://www.hegab13.blogfa.com/

 


.:دختـــر پاییــز:.


ازین پستم خوشم نمیاد :))))))
سه شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۳16:48 PM
یکی از مُشـکلات مِهــــریهااا اینـهـ کِـهـ بلـد نیسـتن مُــــخ بـزنـن ...

خُــــدادادی دِل میبَــرن :))

بَلــــــه :)
 

× پسَری کِه بهش اِس اِم اِس میدی: " حوصِلَم سَر رَفتهـ "

جوـآب میدِه :ح ـآضِر شُدی خَبرم کُن؛ موهآتـَم نــَریز بیرون

لَعنَتی مَرد زندِگیه !!(به این میگن مرد) ×

 

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ

{ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻡ}

ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ 

 

ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻼﻡﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ ???

ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖ

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﺩﺍﺭه :|


.:دختـــر پاییــز:.


پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۳20:7 PM

 مـنـ یهـ دختـرمـ

 

اگـهـ خـودمـو لوسـ نکنـمـ

 

اگهـ باهـاتـ قهــر نکنـمـ و نـاز نکنـمـ

 

اگهـ وقتـیـ چشـاتــ میچـرخهـ از حسـودیـ دیـونهـ نشـمـ

 

اگهـ از نظـر دادنـاتـ خـوشحالــ  نشمـ

 

اگهـ بهـ خـاطـر تـو بهـ خودمـ نـرسمـ

 

اگهـ سـر بهـ سرتــ نذارمـ

 

اگهـ براتــ گـریهـ نکنـمـ

 

اگهـ وقتیـ پـاستیلــ میبینمـ پیـرهنتـو نـکشمـ

 

اگهـ لبـ و لـوچهـ آویـزونـ نکنـمـ تـا بغلمــ نکنـیـ

 

اگهـ بهتــ نگمـ آقـــامــونــ

 

اگهـ براتــ مظلـومـ بازیــ درنیـارمـ

 

اگهـ از سرو کـولتــ نـرمـ بـالـا

 

اگهـ براتــ عشـوهـ نیامـ

 

اگهـ گـوشـتو نپیچـونمـ و نگمـ تـو فقـطـ مالــ منیــ

 

اگهـ ناغـافلــ دسـتاتـو نگیـرمـ

 

اگهـ وقتیـ کـار بدیـ کردمـ با ترســ بهتــ نگمـ

 

اگهـ لجـ بازیــ نکنمـ

 

اگهـ ...

 

اونـ موقعـِ کهـ تـو دیگهـ دیوونمـ و عاشقمـ نمیشیـ ! ^_^

 

http://setfa.net/images/5ipnl72xgvnjayeiw4sy.jpg

 

تـو عاشقــ اینیــ کهـ منــ یهـ خانمـ کاملـ باشمـ !خانمـ تـو!

 

تو پسـریــ !

 

اگهـ بـرامـ غیـرتیـ نشیـ

 

اگهـ رومـ حسـاسـ نباشیــ

 

اگهـ باهـامـ مهـربونــ نباشیــ

 

اگهـ بهـمـ اخمـایــ کـوچـولـو نکنـیــ

 

اگهـ وقتیــ شالـمـ رفتــ عقبــ نگیــ اونـو بکشــ جلـو

 

اگهـ دستمـو محـکمـ نگیـریــ

 

اگهـ نگیــ هـرکاریــ کردیــ راستــ بگـو تا ببخشـمتـــ

 

اگهـ سـر بهـ سرمـ نذاریــ

 

اگهـ قربـونــ صدقـمـ نریــ

 

اگهـ نگـرانمـ نشیـــ

 

اگهـ بهمـ نگیــ عروسـکــ منــ

 

اگهــ نگیــ منــ مهـممــ کهـ میگمــ خوبیـــ

 

اگهـ...

 

اونـوقتــ منمـ دیوونـهـ و عــاشقـــ تـو نمیشمــ و اونکـارارو براتــ نمیکنـمـ !

 

http://s5.picofile.com/file/8127927134/beleza_birthday_birthday_cake_cake_candles_Favim_com_190914_large.jpg

 

منــ تـورو مـــرد میخــوامــ

 

منــ و تـو همونـــ آدمـ و حـوایـیـمـ !بیـا جاهـامونـو عوضــ نکنیـمـ !

 

منــ لطـافتــ نگهـ میدارمـ تو صلابتـــ

 

تو نگـاهتـو نگهـ دار منمــ نجـابتمـو

 

بیـا سعیــ کنیمـ بهتـرینــ هـمـ باشیمـ !

 

منــ بهتـرینــ دختــــر واسـهـ تو!

 

تـو بهـترینــ پســـــر واسـهـ منــ !


.:دختـــر پاییــز:.


حُصِلـم سرِ جآش نیســـــ ... "
پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۳13:36 PM

 פوصلـہ ωـر ! בرس פֿـر !

 وقت پر ! ωـر בرב !

مغز هنگ ! בل تنگ !

 چشҐ تر ! گوش ڪر !

مخ  رב


 ـستـہ نباشے  ωـــرنوشــ記号だよ。びっくり2 のデコメ絵文字ـــت :|

+ چـرآ کنکـور نمیـآآآآد ؟؟؟ :((((((


.:دختـــر پاییــز:.


:دیییییییی
شنبه ۱۰ خرداد۱۳۹۳20:40 PM
   Lady 3D

سلام...

چطورین ایا؟

قالبم قشنگه خودم میدونم

البته با وجود نویسنده ای مث من همه چیز این وب قشگنه

اعتماد ب نفسم تو حلق حسن کچل...!

اومدم بگم .. کنکور نزدیکه...منم ک بچه درس خووون

25 روز دگ کنکوره...تا 25 روز دگ نیستم .. :$

دلمم واستون تنگ نمیشه

خب تا بعد...د و س ت و ن د ا ر م ...

   Lady 3D


.:دختـــر پاییــز:.


✔ مـنــ یکـــ دخــترمـ
شنبه ۱۰ خرداد۱۳۹۳20:10 PM

✔ مـنــ یکـــ دخــترمـ

 

✔ مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

 

✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ

 

✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

✔ نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ..

 

http://www.xum.ir/images/2014/05/24/44454661474514101797.jpgآيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D

 

 

✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ

 

✔ و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

✔کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

مـیبــرمــ ...!

 

✔ مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

 

صـــآفــــمــ

ســآدهـ امــ

                                    ✔ ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...!     

 

 Lady 3D

منبع... http://nafaseman1379.blogfa.com/


.:دختـــر پاییــز:.


........... !
دوشنبه ۵ خرداد۱۳۹۳17:12 PM

 

ـخــُودَمــــــ [ آســــــــــــ ]

ـرفـیـــقـــآمــــــــ [خآصـــــــــــــ ]

ـدُنـــیــــآ [ مــــــآل ماستـــــــــــــ ]

ـگــــور پـــِدَر اونــی کـــــ [ مــــــآرو نـَخــوآستـــــــــ ]

ـســـَـرمـــــون [ بآلآستـــــــــــ ]

ـچــُــون بآلآســـَرمــون [ خـــُدآستــــــــــ]

ـاــیـنــَـمــــ [ رآه رآستــــــــــ ]

وـآـسـهــ اونـی کـــــ [ مـآرو نخوآستــــــــــ ]

وـآـسـهــ هــَمیــن چـــَند جــُمـلَـس بــ مــآ میــگــَن [ خآصــــــــــــــ ]

 

       آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D          

 هے پسرے ڪـہ ڪار امروزت بازے با בل בختراست....
 
 وבیـבטּ اشڪاشوטּ ح๛ِ شاخ بوבטּ بهت میـבه...
 
 ؋رבا پـבرخواهے شـב..!!
 
 اشڪ هاے בخترت ڪمرت را مے شڪنـב... 

 


.:دختـــر پاییــز:.


مرد بی غیرت مساوی با سیب زمینی.....
دوشنبه ۵ خرداد۱۳۹۳16:56 PM

زن و شوهری داخل تاکسی شدند.پس از دقایقی راننده تاکسی به مرد گفت: به خانومتون

بگید رژش را عوض کند.من از این رنگ خوشم نمی آید

مرد عصبانی شد.یقه ی راننده را گرفت.چندین فحش نثار راننده کرد و به او گفت چرا به

ناموس مردم نگاه میکنی.مگه خودت ناموس نداری؟رنگ رژ خانوم من به تو چه ربطی داره؟

راننده لبخندی زد و گفت:اگر به من ربطی نداره پس برای کی آرایش کرده؟اگر برای شما بود

که در خانه این کار را میکرد

مرد یقه ی راننده را ول کرد و خشمش را فرو برد.بعد یک دستمال به همسرش داد تا رژش

را پاک کند.


.:دختـــر پاییــز:.


:)
دوشنبه ۵ خرداد۱۳۹۳16:51 PM

{ یا صاحب الزمان }

عمر من قد نمی دهد...

به پروردگارت بگو : { کوتاه بیاید }

 


.:دختـــر پاییــز:.


عنوان چیه بابا .. !...ی پست متفاوت..خخخ
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۳17:56 PM

 

ســ ــلامـ..چـطوریـ ـن آیـا؟؟!

نـمیــدونـ ـمـ کیـارو لینکــ کـردمـ کیـارو نـَــع...بیخیـــ ـــال

مـهمـ اینـهـ کـ هسـتینـو منــمـ بهتـ ـون پیـ ـامـ میـدمـ..

آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D

                                        ------------------------------------------

 

دختره اومده میگه ببخشید شما که کامپیوتری هستی نرم افزار free space داری؟
هرچی میخوام کپی کنم رو هاردم پیغام میده free space نیازداری !!! 
خدا سر شاهده قلبم گرفت!

 

این دخترایی که میگن ما هرگز ازدواج نمی کنیم همون هایی بودن که سر سفره شام قهر می کردن نیم ساعت بعدش تو آشپزخونه شیش برابر می خوردن ! 

 

حیف نون خفاش می بینه. از خنده غش می کنه. می گه: تا حالا موش چادری ندیده بودم ! 

 

بَ رَ بَ بَ 
همون برو بابای خودمونه 
اینو در پاره مواقع با دهنی کج، واسه تضعیف روحیه طرف بکار میبرن... 

 

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ 
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه 

 

چاقو، برو بچه دماغو! 
حقته حقته غورباقه هم قدته، فردا روز عقدته! 
قهر قهر قهر تاروز قیامت! 
دوچرخه، سیبیل بابات می چرخه! 
آشتی، آشتی آشتی فردا می ریم تو کشتی...! 
یادش بخیر! چقدررررررررررررر اسکول بودیم! 

 

یه خانوم همسایه داریم که هر وقت میخواد پارک دوبل کنه ،من با نیم کیلو تخمه میشینم تو تراس نیگاش میکنم …
اصن یه وضیه هااااااااا

           آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D

                                       -------------------------------------------

 

2bare nevesht : chon amare copy az matalebo axa rafte bud bala ...

copy o ras cliko harchi k budo..qoflidm

hala halesho bebariiiiiiid

ta didare baad..

 


.:دختـــر پاییــز:.


مَجـــ✖ــــازی....
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۳17:20 PM

ـدنیایِ واقعی هَمینجاس!ـ

 

  دِنیای مَجـــ✖ــــازی اون بیرونِ...

 

که هَمه با نِقابَن هَمه تو قیافه اَنـ

 

ـدِنیایِ واقعی اینجــــ♡ـــاسـ 

 

ـکه هَمه بی ریا وُ خاکی

 

ـکَسی زَخماشُــ★ــو نِمیپوشونِه

 

ـکَسی اَشکاشُو پاک نِمیکُنه
 

ـکَسی اَز اَشک ریختَن خَجالَت نمیکِشه 

 

ـکَسی بِغضُشُو قــــ♫ـــورت نِمیده
 
دیدی؟!

 

دِنیای واقعی هَمینجاس!

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 


.:دختـــر پاییــز:.


مَــردانِِگیـــــــــــ...
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۳18:10 PM

مَـردانگیتـــ را لایـ پـاهـایتــ جستـجـو نکنــ...!

مَــردانگیتــ را در جنســِ نگـاهَتــ...لایــِ انگشتـانَتـــ...در نــوعـِ بیانتــ...

آنجــا کهـ صـداقتــ را دَفــن کــردیـ جستجــو کـنـ...

وگـرنهـ هَمـگیـ بهـ تمـاشـایـِ یـابـوهـا مـی نِشسـتیمـ کهـ چِقـــدر مَـردانگــیـ دارنــد...

http://www.xum.ir/images/2014/04/19/11353464567536460477.jpg

                   ×××××××××××××××××××××××××××××××××××

ڪـــاش شعــور یڪ عــבـہ برســــــــــــہ


                            نــــــــــر بوבלּ یڪ جنسیت است و


مــــــــــــــــرב بوבלּ هویت...


                          زیاבنـב בخترانے ڪـہ نــــــــــــر نیستنـב


ولے פֿـیلے مــــــــــــرב هستن...


                   ×××××××××××××××××××××××××××××××××××

بـاشہ مَـלּ لاشے,اصَـלּ مَـלּ متـــَــلاشے ! ! !

اینجاش,جـآ بَحث כاره ڪہ ایـלּ زنـכگیہ مَنــــہ ... تو ڪٌجاشے ؟.:دختـــر پاییــز:.


o_O
سه شنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۳16:55 PM
شمــآ دآفـــــِ اینو اون بآشـ ...

مَـن ترجیـح میدَمـ پرنسس بآبآم بِمونـــم ...

            آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ

     


.:دختـــر پاییــز:.