◕_◕وبلاگ دختـرونـه◕_◕



+ چهارشنبه 11 تیر1393| 6:48 PM|.:دختـــر پاییــز:.|


من یک دخترم:با احساسات دخترانه ... سختم نکنید!

من یک دخترم:مهربانم ... سنگم نکنید!

من یک دخترم:ساده ام ... پیچیده ام نکنید!

من یک دخترم:عشق واندیشه درجانم است...مسخره ام نکنید!

 

 בآريمـ جآيے "زنـבگـــے" ميڪنيم ڪـِ :

هَرزگے "مـُـــــב" اســت

بے ـآبرويـــے ڪلـــــآس اســـت

مَســـــــتےُ בوב تَفـــريــح اســـت

בُوستــے بــا "پســر" روشــטּ فکــرے اســت 

گــُـرگ بــوבטּ رَمـــز مُوفقيتــ اســـت

 

    

 


+ سه شنبه 10 تیر1393| 5:8 PM|.:دختـــر پاییــز:.


خــدایمـ ؛ ما برآی تــو تیپ زده ایمـ ، مگـــر غیر از اینســت؟ بگــذار

 

نپسنــدنمـان ، مـــارا چــه به نگـــاهِ غیــر؟ همین که بنده یِ خــوشتیــپِ

 

تــوئیــمـ مــا را بس اســت...

 

 

 

گفتــم : خواهرم حجابت ؟؟

گفت : دلم پاک اسـت .

گفتمش : مـگر میـشود پاکی هــزاران نگاه را بدزدی و
 
دلت پاک باشد
 
زنانی که حجاب میفروشند.
 
و مردانی غیرت میفروشند.
 
میان شنبه بازار دلشان
 
خدا را زیر قیمت میفروشند...

منبع : http://www.hegab13.blogfa.com/

 


+ سه شنبه 10 تیر1393| 4:59 PM|.:دختـــر پاییــز:.


یکی از مُشـکلات مِهــــریهااا اینـهـ کِـهـ بلـد نیسـتن مُــــخ بـزنـن ...

خُــــدادادی دِل میبَــرن :))

بَلــــــه :)
 

× پسَری کِه بهش اِس اِم اِس میدی: " حوصِلَم سَر رَفتهـ "

جوـآب میدِه :ح ـآضِر شُدی خَبرم کُن؛ موهآتـَم نــَریز بیرون

لَعنَتی مَرد زندِگیه !!(به این میگن مرد) ×

 

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ

{ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻡ}

ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ 

 

ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻼﻡﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ ???

ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖ

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﺩﺍﺭه :|


+ سه شنبه 10 تیر1393| 4:48 PM|.:دختـــر پاییــز:.|


 مـنـ یهـ دختـرمـ

 

اگـهـ خـودمـو لوسـ نکنـمـ

 

اگهـ باهـاتـ قهــر نکنـمـ و نـاز نکنـمـ

 

اگهـ وقتـیـ چشـاتــ میچـرخهـ از حسـودیـ دیـونهـ نشـمـ

 

اگهـ از نظـر دادنـاتـ خـوشحالــ  نشمـ

 

اگهـ بهـ خـاطـر تـو بهـ خودمـ نـرسمـ

 

اگهـ سـر بهـ سرتــ نذارمـ

 

اگهـ براتــ گـریهـ نکنـمـ

 

اگهـ وقتیـ پـاستیلــ میبینمـ پیـرهنتـو نـکشمـ

 

اگهـ لبـ و لـوچهـ آویـزونـ نکنـمـ تـا بغلمــ نکنـیـ

 

اگهـ بهتــ نگمـ آقـــامــونــ

 

اگهـ براتــ مظلـومـ بازیــ درنیـارمـ

 

اگهـ از سرو کـولتــ نـرمـ بـالـا

 

اگهـ براتــ عشـوهـ نیامـ

 

اگهـ گـوشـتو نپیچـونمـ و نگمـ تـو فقـطـ مالــ منیــ

 

اگهـ ناغـافلــ دسـتاتـو نگیـرمـ

 

اگهـ وقتیـ کـار بدیـ کردمـ با ترســ بهتــ نگمـ

 

اگهـ لجـ بازیــ نکنمـ

 

اگهـ ...

 

اونـ موقعـِ کهـ تـو دیگهـ دیوونمـ و عاشقمـ نمیشیـ ! ^_^

 

http://setfa.net/images/5ipnl72xgvnjayeiw4sy.jpg

 

تـو عاشقــ اینیــ کهـ منــ یهـ خانمـ کاملـ باشمـ !خانمـ تـو!

 

تو پسـریــ !

 

اگهـ بـرامـ غیـرتیـ نشیـ

 

اگهـ رومـ حسـاسـ نباشیــ

 

اگهـ باهـامـ مهـربونــ نباشیــ

 

اگهـ بهـمـ اخمـایــ کـوچـولـو نکنـیــ

 

اگهـ وقتیــ شالـمـ رفتــ عقبــ نگیــ اونـو بکشــ جلـو

 

اگهـ دستمـو محـکمـ نگیـریــ

 

اگهـ نگیــ هـرکاریــ کردیــ راستــ بگـو تا ببخشـمتـــ

 

اگهـ سـر بهـ سرمـ نذاریــ

 

اگهـ قربـونــ صدقـمـ نریــ

 

اگهـ نگـرانمـ نشیـــ

 

اگهـ بهمـ نگیــ عروسـکــ منــ

 

اگهــ نگیــ منــ مهـممــ کهـ میگمــ خوبیـــ

 

اگهـ...

 

اونـوقتــ منمـ دیوونـهـ و عــاشقـــ تـو نمیشمــ و اونکـارارو براتــ نمیکنـمـ !

 

http://s5.picofile.com/file/8127927134/beleza_birthday_birthday_cake_cake_candles_Favim_com_190914_large.jpg

 

منــ تـورو مـــرد میخــوامــ

 

منــ و تـو همونـــ آدمـ و حـوایـیـمـ !بیـا جاهـامونـو عوضــ نکنیـمـ !

 

منــ لطـافتــ نگهـ میدارمـ تو صلابتـــ

 

تو نگـاهتـو نگهـ دار منمــ نجـابتمـو

 

بیـا سعیــ کنیمـ بهتـرینــ هـمـ باشیمـ !

 

منــ بهتـرینــ دختــــر واسـهـ تو!

 

تـو بهـترینــ پســـــر واسـهـ منــ !


+ پنجشنبه 29 خرداد1393| 8:7 PM|.:دختـــر پاییــز:.


 פوصلـہ ωـر ! בرس פֿـر !

 وقت پر ! ωـر בرב !

مغز هنگ ! בل تنگ !

 چشҐ تر ! گوش ڪر !

مخ  رב


 ـستـہ نباشے  ωـــرنوشــ記号だよ。びっくり2 のデコメ絵文字ـــت :|

+ چـرآ کنکـور نمیـآآآآد ؟؟؟ :((((((


+ پنجشنبه 29 خرداد1393| 1:36 PM|.:دختـــر پاییــز:.


   Lady 3D

سلام...

چطورین ایا؟

قالبم قشنگه خودم میدونم

البته با وجود نویسنده ای مث من همه چیز این وب قشگنه

اعتماد ب نفسم تو حلق حسن کچل...!

اومدم بگم .. کنکور نزدیکه...منم ک بچه درس خووون

25 روز دگ کنکوره...تا 25 روز دگ نیستم .. :$

دلمم واستون تنگ نمیشه

خب تا بعد...د و س ت و ن د ا ر م ...

   Lady 3D


+ شنبه 10 خرداد1393| 8:40 PM|.:دختـــر پاییــز:.|


✔ مـنــ یکـــ دخــترمـ

 

✔ مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

 

✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ

 

✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

✔ نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ..

 

http://www.xum.ir/images/2014/05/24/44454661474514101797.jpgآيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D

 

 

✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ

 

✔ و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

✔کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

مـیبــرمــ ...!

 

✔ مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

 

صـــآفــــمــ

ســآدهـ امــ

                                    ✔ ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...!     

 

 Lady 3D

منبع... http://nafaseman1379.blogfa.com/


+ شنبه 10 خرداد1393| 8:10 PM|.:دختـــر پاییــز:.


 

ـخــُودَمــــــ [ آســــــــــــ ]

ـرفـیـــقـــآمــــــــ [خآصـــــــــــــ ]

ـدُنـــیــــآ [ مــــــآل ماستـــــــــــــ ]

ـگــــور پـــِدَر اونــی کـــــ [ مــــــآرو نـَخــوآستـــــــــ ]

ـســـَـرمـــــون [ بآلآستـــــــــــ ]

ـچــُــون بآلآســـَرمــون [ خـــُدآستــــــــــ]

ـاــیـنــَـمــــ [ رآه رآستــــــــــ ]

وـآـسـهــ اونـی کـــــ [ مـآرو نخوآستــــــــــ ]

وـآـسـهــ هــَمیــن چـــَند جــُمـلَـس بــ مــآ میــگــَن [ خآصــــــــــــــ ]

 

       آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D          

 هے پسرے ڪـہ ڪار امروزت بازے با בل בختراست....
 
 وבیـבטּ اشڪاشوטּ ح๛ِ شاخ بوבטּ بهت میـבه...
 
 ؋رבا پـבرخواهے شـב..!!
 
 اشڪ هاے בخترت ڪمرت را مے شڪنـב... 

 


+ دوشنبه 5 خرداد1393| 5:12 PM|.:دختـــر پاییــز:.|


زن و شوهری داخل تاکسی شدند.پس از دقایقی راننده تاکسی به مرد گفت: به خانومتون

بگید رژش را عوض کند.من از این رنگ خوشم نمی آید

مرد عصبانی شد.یقه ی راننده را گرفت.چندین فحش نثار راننده کرد و به او گفت چرا به

ناموس مردم نگاه میکنی.مگه خودت ناموس نداری؟رنگ رژ خانوم من به تو چه ربطی داره؟

راننده لبخندی زد و گفت:اگر به من ربطی نداره پس برای کی آرایش کرده؟اگر برای شما بود

که در خانه این کار را میکرد

مرد یقه ی راننده را ول کرد و خشمش را فرو برد.بعد یک دستمال به همسرش داد تا رژش

را پاک کند.


+ دوشنبه 5 خرداد1393| 4:56 PM|.:دختـــر پاییــز:.


{ یا صاحب الزمان }

عمر من قد نمی دهد...

به پروردگارت بگو : { کوتاه بیاید }

 


+ دوشنبه 5 خرداد1393| 4:51 PM|.:دختـــر پاییــز:.


 

ســ ــلامـ..چـطوریـ ـن آیـا؟؟!

نـمیــدونـ ـمـ کیـارو لینکــ کـردمـ کیـارو نـَــع...بیخیـــ ـــال

مـهمـ اینـهـ کـ هسـتینـو منــمـ بهتـ ـون پیـ ـامـ میـدمـ..

آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D

                                        ------------------------------------------

 

دختره اومده میگه ببخشید شما که کامپیوتری هستی نرم افزار free space داری؟
هرچی میخوام کپی کنم رو هاردم پیغام میده free space نیازداری !!! 
خدا سر شاهده قلبم گرفت!

 

این دخترایی که میگن ما هرگز ازدواج نمی کنیم همون هایی بودن که سر سفره شام قهر می کردن نیم ساعت بعدش تو آشپزخونه شیش برابر می خوردن ! 

 

حیف نون خفاش می بینه. از خنده غش می کنه. می گه: تا حالا موش چادری ندیده بودم ! 

 

بَ رَ بَ بَ 
همون برو بابای خودمونه 
اینو در پاره مواقع با دهنی کج، واسه تضعیف روحیه طرف بکار میبرن... 

 

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ 
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه 

 

چاقو، برو بچه دماغو! 
حقته حقته غورباقه هم قدته، فردا روز عقدته! 
قهر قهر قهر تاروز قیامت! 
دوچرخه، سیبیل بابات می چرخه! 
آشتی، آشتی آشتی فردا می ریم تو کشتی...! 
یادش بخیر! چقدررررررررررررر اسکول بودیم! 

 

یه خانوم همسایه داریم که هر وقت میخواد پارک دوبل کنه ،من با نیم کیلو تخمه میشینم تو تراس نیگاش میکنم …
اصن یه وضیه هااااااااا

           آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D آيكون هاي Lady 3D

                                       -------------------------------------------

 

2bare nevesht : chon amare copy az matalebo axa rafte bud bala ...

copy o ras cliko harchi k budo..qoflidm

hala halesho bebariiiiiiid

ta didare baad..

 


+ یکشنبه 21 اردیبهشت1393| 5:56 PM|.:دختـــر پاییــز:.|


ـدنیایِ واقعی هَمینجاس!ـ

 

  دِنیای مَجـــ✖ــــازی اون بیرونِ...

 

که هَمه با نِقابَن هَمه تو قیافه اَنـ

 

ـدِنیایِ واقعی اینجــــ♡ـــاسـ 

 

ـکه هَمه بی ریا وُ خاکی

 

ـکَسی زَخماشُــ★ــو نِمیپوشونِه

 

ـکَسی اَشکاشُو پاک نِمیکُنه
 

ـکَسی اَز اَشک ریختَن خَجالَت نمیکِشه 

 

ـکَسی بِغضُشُو قــــ♫ـــورت نِمیده
 
دیدی؟!

 

دِنیای واقعی هَمینجاس!

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 


+ یکشنبه 21 اردیبهشت1393| 5:20 PM|.:دختـــر پاییــز:.



مَـردانگیتـــ را لایـ پـاهـایتــ جستـجـو نکنــ...!

مَــردانگیتــ را در جنســِ نگـاهَتــ...لایــِ انگشتـانَتـــ...در نــوعـِ بیانتــ...

آنجــا کهـ صـداقتــ را دَفــن کــردیـ جستجــو کـنـ...

وگـرنهـ هَمـگیـ بهـ تمـاشـایـِ یـابـوهـا مـی نِشسـتیمـ کهـ چِقـــدر مَـردانگــیـ دارنــد...

http://www.xum.ir/images/2014/04/19/11353464567536460477.jpg

                   ×××××××××××××××××××××××××××××××××××

ڪـــاش شعــور یڪ عــבـہ برســــــــــــہ


                            نــــــــــر بوבלּ یڪ جنسیت است و


مــــــــــــــــرב بوבלּ هویت...


                          زیاבنـב בخترانے ڪـہ نــــــــــــر نیستنـב


ولے פֿـیلے مــــــــــــرב هستن...


                   ×××××××××××××××××××××××××××××××××××

بـاشہ مَـלּ لاشے,اصَـלּ مَـלּ متـــَــلاشے ! ! !

اینجاش,جـآ بَحث כاره ڪہ ایـלּ زنـכگیہ مَنــــہ ... تو ڪٌجاشے ؟



+ چهارشنبه 17 اردیبهشت1393| 6:10 PM|.:دختـــر پاییــز:.


شمــآ دآفـــــِ اینو اون بآشـ ...

مَـن ترجیـح میدَمـ پرنسس بآبآم بِمونـــم ...

            آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ آیـــڪـــלּ هــاے یڪے یڪـ בפּنہ

     


+ سه شنبه 26 فروردین1393| 4:55 PM|.:دختـــر پاییــز:.|



آيکونهاي زيباسازآيکونهاي زيباسازآيکونهاي زيباساز


روزی بـه تــَـ‗__‗ـمامــ ایــن بی قــ‗__‗ـَـراری هـا ؛

میخــَــ‗__‗نـدی ..و ســ‗__‗ـاده از کنـارشــ‗__‗ـان

می گــُـذری ..ایــن قــَـشـنـگـــ‗__‗ــ تــریــن

دروغـ‗__‗ـی استـــ ×که دیــ‗__‗گـران ،

بــرای آرامــ کــردنـتـــ بـه تـــُـ‗__‗ـو می گــ‗_‗ـویــنـد!



+ سه شنبه 26 فروردین1393| 4:47 PM|.:دختـــر پاییــز:.


..دلتنــــگتـم....!!

کــــاش یــک بــار دیگــــر دلــت بــــرایــم تنــــگ میشـــــد.!

 آن وقـــتـــــ چشمـــــانــتـــــ عجــبـــ دیــــدنـــی اســت

 بیــــــا یکــــ بـــارِ دیگـــــــر مـــرا در آغــــــوش بگــــیر..

 کــــه بـــــدجـــور دلــــم هــــــــوایـــتــــ را کــــرده....

. بــــــاور کـــن .!!!


 
ایکن های (icon1.blogfa.com)  ایکن های (icon1.blogfa.com) ایکن های (icon1.blogfa.com)


+ سه شنبه 26 فروردین1393| 4:43 PM|.:دختـــر پاییــز:.|



خدایا................

یاریم کن نگاهم درافق این فضای مجازی جز برای تو نبیند

و انگشتانم جز برای تو کلیدی را نفشارند



+ پنجشنبه 17 بهمن1392| 10:39 AM|.:دختـــر پاییــز:.


سلووووم...  :|

بابا ایول ب همتون..کیلویی مینظرید...خخخخ!  :))))

الان دقیقا نمیدونم تقریبا ی ماهه حالا یا کمتر یا بیشتر..

اپ نکرده بودم دیدم دلتون برام تنگ شد گفتم بیام ی حالی بدمو برم..

زندگیه دگــــــ  امون نمیده...خخخخخ :)))

نظرا تایید نیستن...وخ ندارم تایید کنم..شرررمنده همگی!

وقتی اساسی برگشتم میام کیلویی نظر میدم...:)

قربان همتون...

برید  ادامهههههههههه..کارتون دارم. :)

<3



Ɔσитιиʋɛ
+ یکشنبه 22 دی1392| 3:38 PM|.:دختـــر پاییــز:.|



“کنج گلویم قبرستانی است پرازاحساسهایی که زنده بگورشده اند،

به نام بغض….”

عشق گم شده من …

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمیکند،وآدمهائی که هرگز

تکرارنمی شوند….

وتو آنگونه ای…

فقط همین…


naghmehsara.ir05

ادامه!



Ɔσитιиʋɛ
+ دوشنبه 16 دی1392| 11:1 AM|.:دختـــر پاییــز:.|